Svenskarna inte längre världens längsta folk

Cute little boy measuring his height

Tidningen E-life har publicerat en studie som redovisar hur 800 forskare från olika länder har studerat längden hos individer från år 1914 till 2014. Hela 18 miljoner 18-åringar i 183 länder har granskats med hjälp av siffror från värnpliktsstatistik och folkundersökningar. Slutsatserna man har dragit är att världens längsta folk är holländska män och lettiska kvinnor. Männen i Holland är idag i snitt 183 centimeter och hos lettiska kvinnor ligger medellängden på 170 centimeter. Enligt studien kommer de kortaste männen från Östtimor, där de mäter endast 160 centimeter över marken. I Guatemala är den genomsnittliga kvinnan endast 149 centimeter lång.

Förr var svenskar längst

Svenskar är inte längre längst i världen, enligt studien som genomförts. För hundra år sedan toppade svenskarna statistiken då svenska män i snitt var 171 centimeter långa och svenskorna 160 centimeter. Idag har vi fallit ner ordentligt i längdligan och befinner oss på plats 15 för männen respektive 17 för kvinnorna. SCB har räknat ut att svenska män idag är i genomsnitt 179,4 centimeter långa medan den svenska kvinnan mäter 165,7 centimeter, men det finns ingen exakt statistik. I Norden är både danska och isländska män längre än den svenske mannen och belgarna har hoppat från plats 33 år 1914 upp till en andraplats hundra år senare.

Näring och uppväxtmiljö påverkar

Vad är det då som gör att vissa nationer har långa invånare och andra korta? Enligt forskarna spelar en bra uppväxtmiljö och näringsrik mat en stor roll för att en individ ska växa sig lång. Studien har också genomförts för att just uppmärksamma barns uppväxtmiljö världen över. Även gener har en stor betydelse för hur långa vi blir. Bland världens alla länder är det iranska män och sydkoreanska kvinnor som är snabbast växande. I Sydkorea har kvinnorna under 100 år blivit hela 20 centimeter längre i genomsnitt. Männen i Irak var år 2014 hela 16 centimeter längre än år 1914.

Be the first to comment on "Svenskarna inte längre världens längsta folk"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*