Länder med lång befolkning

Growing up taller than a dinosaur

Europas befolkning är längst i världen, med Nederländerna och Sverige som absoluta toppar på skalan. Nederländska män blir i genomsnitt 184,3 cm och kvinnorna 170,2 cm. I Sverige ligger vi ett par centimeter bakom med 181,5 och 167,7 cm som respektive siffror. De andra skandinaviska länderna ligger strax under oss och det finns ett tydligt samband mellan vårt arv och den miljö som påverkar befolkningens längd. För bara 100 år sedan var amerikaner hela sju cm längre än västeuropéer medan det idag är tvärtom. Européerna är idag 7 cm längre än den genomsnittliga amerikanen. Att befolkningens karaktär ändras beror på många olika faktorer, bland annat mat, medicin och gener.

En historisk överblick av vår kroppsväxt

En vanlig föreställning är att människan blir längre och längre för varje århundrade som går. Ofta när du ska gå in i en historisk byggnad får du huka dig, sängarna verkar obekvämt korta och trappstegen för små. Visst förändras den mänskliga kroppen efter en rad olika omständigheter men det går inte i en rak linje från kort till lång. I den industrialiserade världen har medellängden ökat betydligt, upp till 14 cm sedan övergången från jordbrukssamhälle till industri för runt 150 år sedan. Detta beror dels på en uppblandad genpool då människor blev flyttbara och inte gifte sig med nästgårds person. Bättre mat under barndomen, samt tillgången på mediciner och minskningen av infektionssjukdomar gjorde att de unga växte mer och medellängden successivt ökades. Det finns dock platser där förutsättningarna var så goda redan under medeltiden att människor växte och blev lika långa som vi blir idag. Under de långa krigsåren under 1600- och 1700-talet sjönk kroppslängden och det var först på 1900-talet som vi nådde samma höjder igen.Länder med lång befolkning 2

Arv och miljö påverkar din längd

Uppskattningsvis beror ca 80 % av kroppslängden på vårt genetiska arv och cirka 20 % på miljö. Detta innebär att fyra femtedelar av din längd påverkas av dina föräldrar och förfäder. Flera långa människor i en familj har ofta en och samma genetiska sammansättning som smittar av sig på nästkommande generation. De resterande tjugo procenten av längden påverkas direkt av din miljö. Tvillingar som växer upp isär kan därför bli av olika längd och kroppsbyggnad även om deras genetik är identisk. Näringsintag, sjukdomar och social stimulans påverkar också hur långa vi blir. I länder med svårare förutsättningar eller ensidig kost blir därför människor inte lika långa som i länder där mat och medicin tillhandahålls och individualiseras efter kroppstyp. Europeiska människor är ofta bredare och längre än i andra delar av världen på grund av att vi kan äta oss mätta från tidig ålder och dessutom kan variera kosten efter smak och behov.

Be the first to comment on "Länder med lång befolkning"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*